(((هر بازیگر کره ای که تو بگی)))

عکس و بیوگرافی از بازیگران کره ای

خب خوش اومدین دوستای جیگیل میگیل من ... وای که چقدر دوستون دارم ... وایــــ ... !!!!خب این عکسای بالایی زیاد جالب نبودن ولی پایینی یا خیلی قشنگن..خب امیدوارم خوشتون اومده باشه دوستای عزیزم... تا چهارشنبه ی هفته ی بعد دست علی یارتون ... !!! 11200000


تاريخ پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰سـاعت 11:10 نويسنده مروارید| |

ananazi&sajjad