(((هر بازیگر کره ای که تو بگی)))

عکس و بیوگرافی از بازیگران کره ای

خووووش اومدین ...اوخی ... خرسه رو نیگا ...خب ... امیدوارم خوشتون اومده باشه ... دوستووووووووووووووون دارم ... تا هفته ی بعد دست علی یارتون ...

تاريخ جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰سـاعت 16:47 نويسنده مروارید| |

ananazi&sajjad